Zaznamenaný výskyt živočišných druhů:

 • kuňka obecná
 • kuňka ohnivá
 • skokan zelený
 • skokan hnědý
 • skokan štíhlý
 • skokan skřehotavý
 • rosnička zelená
 • rosnička obecná
 • ropucha obecná
 • čolek velký
 • mlok skvrnitý
 • užovka obojková
 • zmije obecná
 • slepýš obecný
 • ještěrka obecná
 • ještěrka živorodá
 • roháč velký
 • zlatohlávek zlatý
 • zlatohlávek tmavý
 • tesařík pižmový
 • modrásek bahenní
 • orel mořský
 • volavka popelavá
 • čáp černý
 • čáp bílý
 • datel černý
 • strakapoud
 • žluna zelená
 • sýkora modřinka
 • sýkora mlynařík
 • sýkora babka
 • sýkora koňadra
 • zvonek obecný
 • vodouš
 • krkavec obecný
 • káně lesní
 • jestřáb lesní
 • luňák červený
 • netopýr
 • výr velký
 • vydra říční
 • liška obecná
 • srnec obecný
 • kuna skalní
 • kočka divoká
 • lasice obecná