Výzkum:

Experimentální prostor je budován od roku 2008. Cílem činnosti v experimentálním prostoru Otevřeno je revitalizace krajinných struktur, vedoucí k výraznému zvýšení biodiverzity, zadržení vody v krajině, defragmentaci velkoplošného zemědělského honu, snížení eroze půdy a zvýšení její kvality. Součástí je i obnova prostupnosti krajiny doplněním systému polních cest, výsadba genofondového sadu ovocných dřevin a potvrzení genia loci novou kapličkou sv. Antonína. Prostor je průběžně monitorován a podrobován vědeckému zkoumání.