Odborné praxe, vzdělávání, dobrovolnictví

Pokud máte zájem, staňte se jedním z našich odborných spolupracovníků, praktikantů nebo dobrovolníků. Staňte se lektory námi pořádaných akcí nebo svojí činností jakkoli napomáhejte chodu naší organizace! Pokud máte chuť pomoci, ale nedisponujete dostatkem časových možností, můžete podpořit naši organizaci finančně. Pokud Vás možnost spolupráce zaujala, neváhejte nás kontaktovat nebo se přijeďte osobně podívat.

 

Máte chuť pracovat nebo aktivně odpočívat? U nás můžete například:

  • sázet stromy do volné krajiny
  • kosit mokřadní louky
  • budovat rybníky a tůně
  • hledat a obnovovat studánku nebo strouhu
  • pečovat o domácí hospodářská zvířata
  • fyzicky pracovat
  • stavět mosty nebo seníky
  • nebo jen tak odpočívat od ruchu velkoměsta na samotě v močálu, s žabím koncertem a nebem plném hvězd?