O NÁS:

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a dlouhodobě. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že zde naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí, že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

 

Dle našeho poznání pečujeme o rozmanitost krajiny. Konkrétně o záchranu a obnovu krajinných struktur a další.

 

Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny, oblastí zájmu sdružení je celé území České republiky. Zájmem sdružení je stav a vývoj krajiny včetně hodnot urbanistických, památkových, kulturních, historických a architektonických. Za tímto účelem sdružení usiluje o aplikovaný výzkum stavu a vývoje krajinných struktur v historickém kontextu a o následné zavádění vědeckých poznatků do praxe. Vyvíjí přednáškovou, publikační a výukovou činnost, provádí výcviky, výchovu a vzdělávání všech věkových kategorií, především však odborné veřejnosti z řad odborníků, pracovníků státní správy, studentů a dalších.   Pořádá odborné semináře, školení, praxe, kurzy a pobytové nebo kulturní programy, terénní výjezdy a další.  Cílem sdružení je také zprostředkovávat mezinárodní setkání.

 

Náplň činnosti sdružení je všestranný zájem o krajinu, a všechny okolnosti, jevy a činnosti, které mají na její podobu a utváření vliv. Zahrnuje i způsoby poznávání mechanismů a jevů ovlivňujících krajinu, a také vědecké, filosofické i umělecké výsledky nahlížení na krajinu. Formou činnosti je vědecko - výzkumná činnost, soustřeďování a poskytování informací,  organizování konferencí, pracovních setkání, odborných seminářů, výstav a dalších kulturních a společenských akcí, organizování pestré osvětové, propagační a publikační činnosti, realizační činnost při záchraně a obnově krajinných struktur, popřípadě provádění dalších souvisejících činností.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.