Občanské sdružení Otevřeno je mezioborovým sdružením, které spojuje odborníky, úředníky a laiky s všestranným zájmem o ochranu a tvorbu krajiny, práce pro přírodu a krajinu. Spojuje a nachází společnou řeč různých oborů a to například:

 

 • zahradní a krajinářská architektura
 • lesní a krajinné inženýrství
 • krajinné plánování
 • dendrologie, arboristika
 • krajinná ekologie, agroekologie
 • vodní hospodářství, hydrobiologie, rybářství
 • geobiocenologie, fytopatologie
 • ornitologie, entomologie
 • genofond ovocných dřevin
 • státní správa, školy a instituce
 • a další